Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Wij heten je van harte welkom in onze winkel. Wij hebben algemene voorwaarden opgesteld zodat het voor iedereen prettig winkelen is bij ons. Wanneer je onze winkel binnenkomt, ga je akkoord met onze algemene voorwaarden.

Uitvoering
Stichting Kringloop Vianen is een bedrijf met als uitgangspunten het sparen van het milieu en het scheppen van werkgelegenheid. Kringloop Vianen werkt met personeel met een uiteenlopend kennis- en ervaringsniveau. Aan informatie of inlichtingen over de aard of kwaliteit van een specifiek artikel door een individuele medewerker kunnen geen rechten worden ontleend. Kringloop Vianen verricht haar werkzaamheden naar beste weten en kunnen, en laat zich bij de uitvoering van haar diensten leiden door de hierboven genoemde doelstellingen.

Winkelen en huisregels
Wanneer je instructies van onze medewerkers krijgt, volg je die precies op, in het belang van goede orde en veiligheid.
Alle aankopen worden contant of per pin afgerekend.
Artikelen kunnen niet geruild of terug gebracht worden. Wij geven geen geld retour.
Uitzondering op de vorige regel zijn defecte elektrische apparaten. Je kunt binnen 1 week met de prijssticker of label op het artikel terugkomen. Je ontvangt een retourbon en afhankelijk van de uitkomst van de controle door onze reparateurs ontvang je na 7 dagen je geld retour.
Wij verkopen voornamelijk tweedehands artikelen en je koopt het artikel in de staat waarin het wordt aangeboden. Daar is de prijs dan ook naar. Controleer het artikel voordat je het afrekent, het kan immers niet geruild worden.
Wij behouden het recht een prijs bij de kassa te wijzigen bij vermoeden dat de prijssticker verwijderd of
omgeruild is.
Het is verboden in de winkel te roken.
(Huis)dieren worden niet toegelaten.
Je tas kan gecontroleerd worden.
Van strafbare feiten wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.
Stichting kringloop Vianen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen.

Aansprakelijkheid
Houd er rekening mee dat de artikelen in deze winkel doorgaans eerder gebruikt zijn. De geschiedenis van het artikel is bij ons niet bekend. Ook weten wij niet hoe de vorige eigenaar met het artikel is omgegaan. Dit betekent dat van de koper grote oplettendheid wordt verwacht betreffende de staat waarin de artikelen verkeren. Kringloop Vianen kent de verwachting van de koper aangaande het te kopen product niet. Kringloop Vianen sluit elke garantie uit ter zake van niet behoorlijk nakoming vanwege ondeugdelijkheid van artikelen. Kringloop Vianen is nimmer aansprakelijk voor (gevolg-)schade veroorzaakt door (het gebruik van) een artikel dat bij haar is gekocht.

Gasapparatuur testen wij niet. Wij adviseren je nadrukkelijk deze apparatuur te laten aansluiten door een erkend installateur. Kringloop Vianen beschikt niet over faciliteiten om een gastoestel te testen. Indien een erkende installateur aan het gastoestel, apparaat of andere artikel gebreken ontdekt die je niet eerder hebt kunnen waarnemen, dan kun je dit gastoestel, apparaat of ander artikel binnen 8 dagen na de koop retourneren. Indien je de gebrekenrapportage van een erkende installateur en de kassabon kan overleggen, ontvang je het aankoopbedrag retour. Kringloop Vianen is niet aansprakelijk voor de kosten die de erkende installateur aan je in rekening heeft gebracht.

Reserveren van artikelen is mogelijk bij artikelen vanaf € 25,-. Een reservering houdt in dat je met aanbetaling van 1 euro een optie hebt op een meubel of groot artikel. De kassa/reserveringsbon is je bewijs van reservering, hierop wordt vermeld om welk artikel het gaat. En natuurlijk brengen wij één euro in mindering op het aankoopbedrag.

Gereserveerde artikelen worden niet langer vastgehouden tot het einde van de volgende (winkel)dag. Hierna vervalt het recht van aankoop.

Meubels
Je dient je aangekochte meubels binnen 3 werkdagen op te halen. Opslag van meubels is mogelijk, je betaalt hiervoor € 5,- per dag, per artikel. Dit wordt in rekening gebracht vanaf 3 werkdagen na aankoop, of gerekend vanaf de eerste voor ons mogelijke transportdatum. Voor het ophalen van je eerder aangekochte goederen kun je je melden bij het aanbreng- en ophaalpunt. Alléén op vertoon van je aankoopbewijs krijg je de goederen mee.

Bezorgen van de aankoop
Meubelstukken of andere grote aankopen kunnen tegen betaling bij je thuis worden bezorgd. 
Bij een aankoopbedrag van € 75,00 of meer is dit gratis in de gemeente Vianen. Beneden de € 75,00 zijn de bezorgkosten per aflevering € 5,00 in Vianen en Hagestein en € 7,50 in Everdingen en Zijderveld. Buiten de gemeentegrenzen van Vianen tot een afstand van 20 km € 10,00, daarboven € 0,25 per km extra.
Betaling artikel plus bezorgkosten direct bij aankoop.

Wij bezorgen tot aan de voordeur en alleen op de begane grond. Woon je in een flat, dan bezorgen wij alleen wanneer een lift aanwezig is en als de goederen daar in passen.

Garantie op elektronische apparaten
Op elektrische apparatuur voorzien van een “garantiesticker” geven wij één maand garantie. Op computers is alleen garantie van toepassing indien het apparaat niet is opengemaakt (garantiezegel computers), het is voorzien van een “garantiesticker”, het is op een normale manier gebruikt en het betreft een hardware probleem. De garantie betreft het functioneren van het apparaat. Spijtaankopen vallen niet onder de garantie.
Het is belangrijk dat je de kassabon bewaart, want dit is je garantiebewijs. Zonder kassabon kunnen wij je klachten niet in behandeling nemen.
Hoe werkt het: wanneer je een goedgekeurd apparaat met garantie bij ons gekocht hebt en het gaat binnen één maand stuk, meld je je dan met het apparaat en kassabon bij de kassa. Wij nemen je artikel in en Kringloop Vianen verricht onderzoek. Binnen vijf werkdagen nemen wij contact met je op.

De garantie wordt in de volgende volgorde gegeven:
-reparatie van het artikel;
-omruil tegen een vergelijkbaar artikel;
-geld terug: alleen wanneer aan de twee voorgaande acties niet voldaan kan worden.

Ruilhandel
Ruilhandel is niet mogelijk. Je kan dus geen rechten ontlenen bij de aankoop van artikelen, als je artikelen hebt afgestaan.

Kinderen onder de 12 jaar
Kinderen onder de 12 jaar, dienen in de winkel te worden vergezeld door een volwassene. De verantwoordelijkheid voor het kind berust bij de volwassene en deze dient erop toe te zien, dat er geen overlast wordt veroorzaakt. De volwassene is aansprakelijk voor schade aan eigendommen en artikelen van Kringloop Vianen toegebracht door het kind.

Mocht je vragen over onze voorwaarden hebben dan beantwoorden wij deze graag via (0347) 345859 en via info@kringloopvianen.nl of kom gezellig langs in onze kringloopwinkel.