Diensten /Producten

In nauwe samenwerking met organisaties en individuen heb ik afgelopen jaren programma’s en tools ontwikkeld en met succes uitgevoerd waarbij de probleemstelling hoe om te gaan met psychische kwetsbaarheid in het dagelijkse leven en op de werkvloer centraal staat. Enkele voorbeelden van vraagstukken die samen met de opdrachtgever uitgewerkt zijn:

Hoe kom ik weer lekker in mijn vel?
Hoe zorg ik voor inclusie in mijn organisatie?
Hoe word ik weer werkfit?
Hoe kan ik zelf zorgen voor balans en vitaliteit?
Hoe ga ik in de rol van manager om met psychisch kwetsbare medewerkers?

Tools & Methoden &Instrumenten

• Trainingen
• Coaching
• Energetische begeleiding

Wat is energetische begeleiding ?

De Energetische aanpak is al eeuwenoud en heeft zich al volop bewezen. De Natuurgeneeskunde ziet de mens als een dynamische eenheid van geest en lichaam. Deze eenheid gaat op verschillende niveau in contact met zichzelf en haar omgeving. Bij klachten is volgens deze visie de totale mens niet meer in balans met zichzelf en haar omgeving. Klachten geven aan waar de balans verstoord is. Deze disharmonie manifesteert zich middels (lichamelijke) klachten ziekten, ook wel energetische blokkades genoemd.

Om weer in contact te komen met onze eigen natuur/energie, zodat we genieten van het leven. Vanuit uit onze eigen ruimte kunnen we dan contact maken met de omgeving Ons over te geven aan onze natuurlijke signalen/impulsen ipv te overleven. Ziekte/klachten ontstaan in de energetische visie als onze levensenergie niet vrij kan doorstromen in ons lichaam. Oorzaken kunnen zijn onwerkte gebeurtenissen

Waarom Energetsiche begeleiding voor u ?:
We zien dat juist in onze Westerse maatschappij onze ratio overgewaardeerd wordt. Deze waarde wordt van generatie op generatie doorgegeven en zien we ook terug in veel bedrijfsculturen. Waarde als doorzettingsvermogen en vasthoudendheid tellen zwaarder mee bij het definieren van succes dan de openheid en de kwetsbare kant van iemand Wat we zien is dat op ons gevoelsleven/onze gevoelsenergie vaak een taboe rust. Wat we dan in de praktijk vaak zien is dat mensen hun natuurlijke gevoel onderdrukken om te kunnen overleven en aan de eisen en verwachtingen van de maatschappij te voldoen. Samengevat zou je dan ook kunnen zeggen dat gezondheids/gedragsklachten ontstaan als je niet meer in harmonie leeft met je eigen natuur zou De energetische aanpak is voor iedereen die niet langer meer aan symptoombestrijding door b.v. klachten te onderdrukken of ge wil doen, maar zichzelf wil helen en hiervoor de verantwoordelijkheid bij haar zelf wil leggen

• Dialogen
• Preventie &voorlichting