gevelFrontfaceIngangWinkel
gevelFrontfaceIngangWinkel

Organisatie.

Stichting Kringloop Vianen

De “Stichting Kringloop Vianen” is een initiatief voor een maatschappelijk betrokken onderneming, uniek voor Vianen. Al onze activiteiten richten zich op een duurzame, positieve impuls aan de lokale samenleving. Wij werken aan nieuwe werkgelegenheid, een gezellige ontmoetingsplek en wij maken ons sterk voor een gezonder milieu.
Op onze site vindt je verdere informatie over al onze diensten en waar wij voor staan. Kijk gerust even rond.
Voor alle nieuwtjes houd onze website en FB pagina Stichting Kringloop Vianen in de gaten.

Bestuur

Het stichtingsbestuur bestaat uit:
mevr. M. Stolk ( voorzitter uit Vianen )
dhr. A. Bogerd als algemeen bestuurslid ( voorzitter Kringloop Giessenlanden )
dhr. K. Haan ( penningmeester uit Vianen )
mevr. M. van Soest secretaris
mevr. A. Burgemeester ( algemeen bestuurslid uit Vianen )
mevr. C. den Hartog ( algemeen bestuurslid uit Leerdam )

Organisatie:

Tieneke van Putten heeft het initiatief genomen om weer een kringloopcentrum in Vianen te openen. Dit initiatief werd ondersteund door de besturen van de kringloopwinkels in Zederik, Leerdam, Gorinchem en Giessenlanden.

Medewerkers:

Tieneke van Putten Directeur.
Mirjam Oomen coördinator Winkel.
André Klein coördinator Bouwkringloop.

Missie en Visie

Stichting Kringloop Vianen ziet de toekomst voor mens, dier en maatschappij duurzamer, groener en socialer. Wij geloven dat we dit alleen kunnen bereiken als mensen bewuster consumeren en ieder mens van betekenis kan en mag zijn.

Juist daarom proberen we een ongedwongen werksfeer te creëren waarin mensen zich veilig voelen en zoveel als mogelijk op eigen wijze kunnen ontmoeten, kunnen leren en kunnen werken aan het hergebruiken en recyclen van goederen en materialen.

Voor ons is dat een “zaak van betekenis” en in die zin willen we dat met elkaar doen: samen werken en samen ervaren.

Wat doen wij:

Stichting Kringloop Vianen opende in september 2017 haar deuren. Wij willen door inzameling, verkoop, reparatie en recycling:
* het hergebruik bevorderen van gebruiksgoederen en materialen;
* vaste, vrijwillige en tijdelijke arbeidsplaatsen creëren;
* sociaal-maatschappelijke projecten, activiteiten en initiatieven ondersteunen;
* een laagdrempelige ontmoetingsplek zijn waar mensen (van) elkaar (leren) kennen.

Wij richten ons in het bijzonder op de (her-)inzet van mensen die om een of andere reden een afstand tot hun ‘eigen’ arbeidsmarkt hebben opgelopen.

Lees hier onze verkoopvoorwaarden.

Lees hier Jaarverslag Kringloop Vianen 2020.