portfolio/Reviews

Win-Win door samen te werken met het HartenHuis

2016 opdrachtgever Volksuniversiteit /Rozet Gert van der Plas

Case;probleemstelling innovatie aanbod

Impact uitbreiding programma persoonlijke ontwikkeling /maatschappij

leergang energetisch communiceren ontwikkeld en uitgevoerd

Luisteren naar jezelf

2016-2017 opdrachtgever RIBW AVV

Case ; probleemstelling transformatie Howie the Harp programma

Impact : Deelnemers kunnen als ervaringsdeskundige in organisaties aan de slag

Resultaat:

programmaontwikkeling en uitvoering Howie the Harp Arnhem:

  • training Studie en leervaardigheden

  • training motiverende gespreksvoering

  • training coachende vaardigheden

  • training overdracht en tegenoverdracht

  • Training timemanagement

2017-2018 opdrachtgever Stichting Samen Sterk zonder Stigma

Case 1; probleemstelling stichting is dat de financiële markt lastig te involveren is met missie; stigma verminderen op psychische kwetsbaarheid in de samenleving

Impact mensen zoeken sneller hulp en herstellen sneller :

Voordelen:

  • Ziekteverzuim daalt;minder beroep op zorg

  • Draagvlak neemt toe voor gevoelige onderwerpen zoals inclusie en duuzame inzetbaarheid

  • Nieuw perspectief op psychische kwetsbaarheid

  • Medewerkersteverdenheid neemt toe

Resultaat:

Financiele markt geopend bij 5 grote financiële organisaties

Case 2; Probleemstelling medewerkers met een psychische kwetsbaarheid voelen zich niet gehoord, gezien en begrepen in hun psychische kwetsbaarheid

Impact managers zijn toegerust met handvatten, tools en instrumenten waarmee ze hun psychisch kwetsbare medewerker kunnen zien, horen en verstaan.

Resultaat: Managementtraining “Inclusief Leiderschap “ opgeleverd en nu in het curriculum van UWV, RVO en de Belastingdienst is opgenomen

2019 opdrachtgever Arnhem in Dialoog

Case; Probleemstelling is hoe realiseer je openheid over gevoelige onderwerpen

Impact door dialoog op te starten met burgers en stichtingen zoals COC Arnhem en Rijnstad openheid en bespreekbaarheid gecreëerd over stigma, uitsluiting en afstand tot de samenleving

2019 opdrachtgever Indifferent

Case; Probleemstelling hoe laat je scholieren zichzelf zijn en of worden

Impact: met Scholieren de dialoog opgestart over thema identiteit waardoor ze ervaren wat toegevoegde waarde is van zich uitspreken over hun gevoelens en taboes.

2019 opdrachtgever gemeente Arnhem

Case; Hoe creëren we een Samen Arnhem?

Impact: een inclusiever Arnhem met meer verbondenheid en minder afstand tot de Arnhemse samenleving